English version English version

Širokopásmový analyzátor IME-HF
pro družici TARANIS TARANIS

Hlavním posláním francouzské družice TARANIS (Tool for the Analysis of Radiation from lighNIng and Sprites) bude studium atmosférických výbojů mezi troposférou a ionosférou, zejména tzv. výbojů typu „sprite“ a pozemních gama záblesků, které nejsou dosud uspokojivě vysvětleny a souvisí s urychlováním elektronů na vysoké energie. Na základě současného měření v oblasti nízkofrekvenčních vln, radiových vln, v oblasti infračerveného, optického, ultrafialového, rentgenového a gama záření a měření energetických elektronů se předpokládá rozšíření našich poznatků o těchto dosud jen částečně prozkoumaných jevech.

Družice TARANIS bude další družicí ze série mikrodružic MYRIADE financované francouzskou kosmickou agenturou CNES. Vypuštění na nízkou polární dráhu o výšce 700 km je plánováno na polovinu roku 2018. Od ledna 2011 se projekt nachází ve fázi C, kdy jsou postupně vyvíjeny a stavěny technologické a letové modely přístrojů. Z českých institucí se projektu účastní Ústav fyziky atmosféry AVČR , který je odpovědný za vývoj a stavbu analyzátoru vysokofrekvenčních vln přístroje IME-HF (vědecký vedoucí: O. Santolík z oddělení kosmické fyziky; technická vedoucí: I. Kolmašová z oddělení horní atmosféry) a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která je odpovědná za vývoj a stavbu analyzátoru pro detektor energetických elektronů IDEE (vědecký vedoucí: Z. Němeček, technický vedoucí: L. Přech).

Přístroj IME-HF (Instrument de Mesure du champ Electrique Haute Fréquence) se bude skládat ze dvou částí: výklopných elektrických antén s předzesilovači, které jsou vyvíjeny v laboratoři LPC2E Orléans ve Francii a z elektronického analyzátoru pro řízení měření a zpracování dat, který od počátku prací na projektu v roce 2006 vyvíjíme na Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Tento analyzátor má za úkol velmi rychle digitálně zpracovat analogové signály z předzesilovačů (digitalizace probíhá na vzorkovacím kmitočtu 80 MHz), přijímat povely pro různé režimy práce přístroje, detekovat měřené události, sestavovat výsledný datový tok a komunikovat s telemetrickým systémem družice.

TARANIS with red sprites

Přístroj bude součástí komplexního měření na družici TARANIS a jeho práce bude koordinována s ostatními přístroji na palubě a bude zaměřen na širokopásmové měření elektromagnetických vln o kmitočtech od několika kHz až do 37 MHz. Cílem těchto měření bude:


Valid HTML 4.01!